NHỮNG ĐIỂM ĐỔI MỚI TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH 2022

Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh 2022. Theo đó, công tác tuyển sinh năm 2022 giữ ổn định như năm 2021, chỉ điều chỉnh những nội dung mang tính kỹ thuật nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh và các cơ sở đào tạo.