Điểm sàn khối ngành y dược được giữ ổn định

Bộ GD&ĐT vừa ra ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành sức khỏe. Về cơ bản, mức điểm sàn khối ngành y dược được giữ ổn định như năm ngoái, dao động từ 19-21 điểm.