ĐIỂM SÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Đại Học Bách Khoa Hà Nội vừa công bố mức điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) năm 2022 vào ngày 28/7/2022.