TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CÔNG BỐ PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NĂM 2022

Theo Đề án tuyển sinh năm 2022 do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội công bố ngày 22/6/2022, tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ đai học chính quy là 7.990 sinh viên, tuyển sinh theo 3 phương thức xét tuyển.