BỘ GD&ĐT thông báo lùi lịch thanh toán nguyện vọng trực tuyến

Do sự cố kết nối của nền tảng thanh toán trực tuyến, Bộ GD&ĐT thông báo lùi lịch thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh.