Điểm sàn Trường ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI năm 2023, Dự đoán điểm chuẩn

Mức điểm sàn xét tuyển vào Trường Đại học Mở Hà Nội năm 2023 cơ bản đảm bảo ổn định so với các năm trước. Năm 2023, điểm sàn xét tuyển vào Trường Đại học Mở Hà Nội dao động từ 17-21 điểm.

Một số ngành có tăng nhẹ so, rút ngắn khoảng cách của điểm sàn và điểm chuẩn nhằm tạo cơ hội thuận lợi cho thí sinh trong công tác xét tuyển đại học.

Năm nay, phổ điểm thi và phổ điểm các tổ hợp xét tuyển vào Trường Đại học Mở Hà Nội không có nhiều khác biệt so với năm 2022. 

Trong đó, Thương mại điện tử, Luật, Luật quốc tế, Luật Kinh tế, Công nghệ thông tin là những ngành lấy điểm sàn cao nhất, cùng lấy 21 điểm.

Ngành Công nghệ thực phẩm, Kiến trúc lấy điểm sàn là 17.

Một số ngành có tăng nhẹ, rút ngắn khoảng cách của điểm sàn và điểm chuẩn nhằm tạo cơ hội thuận lợi cho thí sinh trong công tác xét tuyển đại học.

Dự kiến, năm 2023, điểm chuẩn vào các ngành của Trường Đại học Mở Hà Nội sẽ không có nhiều biến động.