Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Công Bố Điểm Chuẩn 2023, Chỉ Tiêu Xét Tuyển

Điểm Chuẩn Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Hà Nội

Theo công bố của Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội, điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 17 – 22 điểm, các tổ hợp A00, A01, D01, D07, D03, B00.

Các ngành có điểm chuẩn cao nhất

 • Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng: 26,15 điểm (tổ hợp A00)
 • Ngành Kỹ thuật cơ khí: 25,85 điểm (tổ hợp A00)
 • Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông: 25,8 điểm (tổ hợp A00)
 • Ngành Kỹ thuật điện – điện tử: 25,7 điểm (tổ hợp A00)
 • Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: 25,65 điểm (tổ hợp A00)

Các ngành có điểm chuẩn thấp nhất

 • Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy: 18,3 điểm (tổ hợp A00)
 • Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông: 18,9 điểm (tổ hợp A00)
 • Ngành Kỹ thuật xây dựng cầu đường: 19 điểm (tổ hợp A00)
 • Ngành Kỹ thuật công trình thủy: 19,1 điểm (tổ hợp A00)
 • Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chất lượng cao): 19,2 điểm (tổ hợp A00)

Điểm Chuẩn Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh

Theo công bố của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 17 – 25,65 điểm, các tổ hợp A00, A01, D01, D07, D03, B00.

Các ngành có điểm chuẩn cao nhất

 • Ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức (chương trình chuẩn): 25,65 điểm (tổ hợp A00)
 • Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chương trình chất lượng cao): 25,65 điểm (tổ hợp A00)
 • Ngành Công nghệ thông tin: 25,65 điểm (tổ hợp A00)
 • Ngành Kỹ thuật cơ khí: 25,6 điểm (tổ hợp A00)
 • Ngành Kỹ thuật điện – điện tử: 25,5 điểm (tổ hợp A00)

Các ngành có điểm chuẩn thấp nhất

 • Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy: 17 điểm (tổ hợp A00)
 • Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông: 18,5 điểm (tổ hợp A00)
 • Ngành Kỹ thuật xây dựng cầu đường: 18,7 điểm (tổ hợp A00)
 • Ngành Kỹ thuật công trình thủy: 18,9 điểm (tổ hợp A00)
 • Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chất lượng cao): 19 điểm (tổ hợp A00)

Chỉ Tiêu Xét Tuyển Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Hà Nội

Năm 2023, Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội tuyển sinh 4.300 chỉ tiêu theo 5 phương thức xét tuyển. Cụ thể như sau:

Phương thứcChỉ tiêu
Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 20232.900
Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức500
Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT500
Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tuyển sinh riêng của ĐH GTVT500
Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo500

Chỉ Tiêu Xét Tuyển Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh

Năm 2023, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh 1.500 chỉ tiêu theo 4 phương thức xét tuyển. Cụ thể như sau:

Phương thứcChỉ tiêu
Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 20231.000
Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức200
Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT200
Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo100

Chỉ tiêu thi tuyển được phân bổ cho các ngành: Kỹ thuật xây dựng cầu đường, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật an toàn giao thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật tin học, Kỹ thuật kinh tế vận tải, Quản lý xây dựng, Quản lý vận tải, Kỹ thuật môi trường, Kinh tế vận tải quốc tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Kỹ thuật giao thông vận tải đô thị, Kỹ thuật đường sắt.