Điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội : Cao nhất 28,78/30 điểm

Chiều 22-8, Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2023 vào các ngành/nhóm ngành của 9 trường đại học thành viên và 3 trường/khoa trực thuộc.

1. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: 22-28,78

2. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: 20-25,65 (thang 30); 33,4-34,85 (thang 40)

3. Trường Đại học Kinh tế: 34,1-35,7 (thang 40)

4. Trường Đại học Y Dược: 23,55-26,8

5. Trường Đại học Luật: 24,28-27,5

6. Trường Đại học Công nghệ: 22-27,85

7. Trường Đại học Ngoại ngữ: 26,68-37,21 (thang 40)

8. Trường Đại học Việt Nhật: 20-22

9. Trường Đại học Giáo dục: 20,5-24,47

10. Trường Quốc tế: 21-24,35

11. Trường Quản trị Kinh doanh: 20,55-22

12. Khoa các khoa học liên ngành: 22-26,13

Năm 2022, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có điểm chuẩn cao nhất – 29,95, kế đến là Đại học Công nghệ với mức đầu vào dao động 22-29,15.

Năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển 14.945 sinh viên cho 143 ngành, chương trình đào tạo, tăng gần 1.800 so với năm ngoái.

Các phương thức tuyển sinh được chia thành bốn nhóm chính, gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét điểm thi tốt nghiệp; xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP HCM; xét chứng chỉ quốc tế. Ngoài ra, một số đơn vị trực thuộc tuyển sinh riêng bằng cách phỏng vấn hoặc thi năng khiếu, kết hợp với điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp hoặc chứng chỉ.