Điểm sàn xét tuyển trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM năm 2023

Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM vừa thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) đăng ký xét tuyển đại học chính quy sử dụng kết quả thi THPT năm 2023.

Hàng loạt ngành ở Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM lấy điểm sàn cao hơn cả mức trúng tuyển năm ngoái từ 2 – 7 điểm.

Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM điểm sàn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cao nhất có 4 ngành lấy 22 2 ngành có điểm sàn 21, các ngành còn lại có điểm sàn dao động từ 17 đến 20. Cụ thể:

Điểm sàn năm nay của Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM có thể xem là “đột biến” vì điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi THPT năm 2022 của Trường đa phần chỉ 15, nhưng năm nay trường quy định điểm sàn từ 17 đến 22.

So với điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm ngoái, mức điểm sàn này tăng mạnh.

Năm 2022, điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất là 19 điểm, thấp nhất là 15 điểm (hệ đại trà) và chương trình chất lượng cao là 15 điểm.

Trong đó, chuyên ngành Công nghệ thông tin (thuộc ngành Công nghệ thông tin) lấy điểm sàn và điểm chuẩn là 19 điểm. Năm nay, trường lấy điểm sàn ngành Công nghệ thông tin là 22, tăng 3 điểm.

Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý, Khoa học dữ liệu, năm ngoái có điểm sàn và điểm chuẩn là 15. Năm nay, điểm sàn là 22, tăng 7 điểm.

Tương tự, điểm sàn ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu tăng 6 điểm so với điểm chuẩn năm ngoái.

Các ngành còn lại đều có điểm sàn tăng 2 – 4 điểm.