Chỉ tiêu Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội 2024 : Được đề nghị phải tăng chỉ tiêu

Năm học 2024- 2025, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN (VNU-USSH) tuyển sinh 2.300 chỉ tiêu bậc đại học chính quy, tăng 15% so với năm 2023 và giữ nguyên 5 phương thức tuyển sinh. Về tuyển sinh bậc thạc sĩ chính quy, nhà trường có 300 chỉ tiêu; tuyển sinh bậc tiến sĩ có 120 chỉ tiêu.

Học sinh tham gia ngày hội tuyển sinh

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN có quy mô đào tạo 11.000 người học thuộc 27 ngành học bậc cử nhân (năm 2024 dự kiến mở thêm ngành Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng nhưng không đào tạo diễn xuất); 36 ngành học bậc thạc sĩ; 30 chuyên ngành tiến sĩ; và các hệ đào tạo đại học thứ hai, Vừa học vừa làm, Trung học phổ thông chuyên.

Ngoài ra, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN có 250 chỉ tiêu tuyển sinh cho chương trình đào tạo đại học thứ hai (bằng kép), 300 chỉ tiêu tuyển sinh hệ Vừa học vừa làm, 140 chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung học phổ thông chuyên.
Nhà trường sẽ phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho các ngành đào tạo và công bố Đề án tuyển sinh năm 2024 theo thời gian quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các ngành và mã ngành cụ thể như sau: (Dự kiến đưa ra của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN)

Dự kiến tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm nay cơ bản giữ nguyên các phương thức xét tuyển của các năm trước: Cụ thể, 5 phương thức tuyển sinh của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội bao gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gồm cả đối tượng là học sinh dự bị đại học dân tộc và người nước ngoài);

Phương thức 2: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định đặc thù và hướng dẫn tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Phương thức 3: Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) còn hiệu lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM ;

Phương thức 4: Xét tuyển chứng chỉ quốc tế (A-Level, SAT, ACT); Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển (IELTS, TOEFL iBT, HSK và HSKK, JLPT, TOPIK II); Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) còn hiệu lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

Phương thức 5: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024.

Ngoài ra, nhà trường cũng đẩy mạnh đầu tư cho các ngành khoa học cơ bản. Trong đó, có chính sách tài trợ học bổng (50 triệu đồng/ năm/ 1 sinh viên) cho sinh viên của 9 ngành khoa học cơ bản bao gồm: Văn học, Lịch sử, Triết học, Tôn giáo học, Chính trị học, Nhân học, Việt Nam học, Ngôn ngữ học, Hán Nôm). Đồng thời nhà trường còn hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học (10 triệu đồng/ 1 đề tài).