Học phí trường Đại học Quốc Gia TP.HCM tăng vọt

Học phí trở thành nỗi lo của nhiều thí sinh tham gia xét tuyển đại học năm nay khi nhiều trường đồng loạt thông báo tăng học phí năm học 2024-2025, trong đó có Học phí trường Đại học Quốc Gia TP.HCM.

Tới thời điểm này, nhiều trường đại học trên cả nước đã thông báo học phí năm học 2024 – 2025. Nhiều trường dự kiến mức học phí cho năm học mới ở mức bằng hoặc tăng so với năm học 2023 – 2024. Mức học phí của 7 trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng đáng kể, chi tiết như sau (Theo giáo dục VN):

Học phí năm học 2024-2025 của Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 29 đến 80 triệu đồng. Chương trình tiêu chuẩn có mức học phí trung bình thấp nhất, khoảng 29 triệu đồng/năm, trong khi chương trình tiên tiến, dạy và học bằng tiếng Anh có mức học phí cao nhất, lên đến 80 triệu đồng/năm.

Còn riêng với chương trình định hướng Nhật bản có mức học phí 60 triệu đồng/năm.

Học phí thu theo học kỳ với số tín chỉ tối đa là 17 tín chỉ/học kỳ. Phần tín chỉ vượt được tính theo đơn giá tín chỉ. Một năm học có 02 học kỳ chính. Học phí các học kỳ phụ (nếu sinh viên có nhu cầu học) thu theo đơn giá tín chỉ.

Học phí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho năm học 2024 – 2025 dao động từ 14,3 đến 82 triệu đồng, tùy thuộc vào từng ngành học. Trường đã áp dụng tăng học phí từ năm 2022 theo cơ chế tự chủ, và từ năm 2023, học phí được tính theo năm thay vì theo tín chỉ như trước đây.

Theo thông báo học phí được đăng tải trên website trường, mức học phí của các ngành thuộc chương trình đào tạo chuẩn được chia thành hai nhóm: nhóm ngành khoa học xã hội nhân văn và nhóm ngành ngôn ngữ, du lịch.

Nhóm ngành khoa học xã hội nhân văn có ba mức học phí khác nhau từ 14,3 triệu đồng/năm đến 24,2 triệu đồng/năm.

Nhóm ngành ngôn ngữ và du lịch có các mức học phí từ 17,16 triệu đồng/năm đến 29,04 triệu đồng/năm.

Riêng ngành Việt Nam học (dành cho người nước ngoài) có mức học phí 66 triệu đồng/năm.

Các ngành thuộc chương trình đào tạo chuẩn quốc tế và tăng cường tiếng Anh, do thí sinh tùy chọn đăng ký, có mức học phí 60 triệu đồng/năm, bao gồm các ngành: Quan hệ quốc tế, Báo chí, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Nhật Bản học, Ngôn ngữ Đức, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Các ngành thuộc chương trình liên kết quốc tế 2+2 giữ nguyên học phí như năm trước, từ 45 đến 82 triệu đồng/năm.

Sinh viên chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Triết học Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh được miễn học phí.

Dự kiến học phí cho năm học 2024-2025 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 24,7 triệu đồng đến 59,6 triệu đồng.

Bảy ngành có mức học phí thấp nhất (24,7 triệu đồng mỗi năm), bao gồm: Vật lý, Địa chất, Hải dương học, Khoa học môi trường, Công nghệ Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật hạt nhân, Kỹ thuật địa chất, và Quản lý tài nguyên và môi trường.

Học phí cho các ngành khác thuộc chương trình đại trà là khoảng 28 đến 31 triệu đồng/năm. Đối với chương trình tăng cường tiếng Anh, học phí dao động từ 40 đến 52 triệu đồng/năm. Ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến có mức học phí cao nhất, lên đến 59,6 triệu đồng/năm.

Screenshot 2024-05-21 114634.png

Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm nay dự kiến không tăng học phí, thu khoảng 14-16,4 triệu đồng/năm. Đây là trường có mức thu thấp nhất trong toàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, từ năm học 2025-2026, trường dự kiến tăng học phí lên 25-29 triệu đồng/năm, tức tăng gần 60%.

Học phí dự kiến của Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với sinh viên chính quy năm học 2024-2025 thuộc chương trình đại trà là 35 triệu đồng/năm, dự kiến tăng 5 triệu đồng vào năm sau.

Mức học phí của hệ liên kết với Đại học Birmingham City (3,5 năm) là 80 triệu đồng/năm, hệ liên kết với Đại học Birmingham City (1 năm) là 140 triệu đồng.

Tại Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, học phí dự kiến chương trình tiếng Việt là 13,75 triệu đồng/học kỳ (27,5 triệu đồng/năm), với chương trình tiếng Anh là 28,8 triệu đồng/học kỳ (57,6 triệu đồng/năm).

Tới năm học 2027-2028, học phí có thể tăng lên 39,5 triệu đồng/năm cho chương trình tiếng Việt và 83 triệu đồng/năm cho chương trình tiếng Anh.

Theo đề án tuyển sinh năm 2024, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thu học phí theo số tín chỉ đăng ký. Mức học phí dự kiến với sinh viên chính quy thuộc chương trình do Trường đại học Quốc tế cấp bằng từ 45 – 55 triệu đồng/năm (mức học phí này có thể thay đổi dựa trên số tín chỉ thực đăng ký mỗi học kỳ).