TOP những ngành học có điểm chuẩn cao nhất cả nước năm 2023: không có khối ngành Y Dược

Đến ngày 24/8, khoảng 160 đại học công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên hơn cả là trong số 20 ngành học có điểm chuẩn cao nhất cả nước năm 2023, không có sự góp mặt của khối ngành Y Dược. Những ngành có điểm chuẩn cao nổi bật nhất là Khoa học máy tính, Sư phạm Sử, Truyền thông, Kinh tế và Luật.

TOP những ngành học có điểm chuẩn cao nhất cả nước năm 2023

Các ngành có điểm chuẩn cao nhất cả nước năm 2023

Cụ thể điểm chuẩn của 20 ngành học có điểm chuẩn cao nhất cả nước năm 2023 như sau:

STTNgành họcĐiểm chuẩn 2023
1Khoa học máy tính (Đại học Bách khoa Hà Nội)29,42
2Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Đại học Bách khoa Hà Nội)28,8
3Quan hệ công chúng (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Hà Nội)28,78
4Truyền thông đa phương tiện (Học viện Báo chí và Tuyên truyền)28,68
5Sư phạm Lịch sử (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)28,58
6Lịch sử (Học viện Báo chí và Tuyên truyền)28,56
7Ngôn ngữ Trung (Đại học Ngoại thương)28,5
8Báo chí (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Hà Nội)28,5
9Đông phương học (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Hà Nội)28,5
10Truyền thông quốc tế (Học viện Ngoại giao)28,46
11Sư phạm Lịch sử (Đại học Sư phạm Hà Nội)28,42
12Trung Quốc học (Học viện Ngoại giao)28,42
13Kinh tế (Đại học Ngoại thương)28,3
14Quan hệ quốc tế (Học viện Ngoại giao)28,3
15Kỹ thuật máy tính (Đại học Bách khoa Hà Nội)28,29
16Hàn Quốc học (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Hà Nội)28,25
17Hàn Quốc học (Học viện Ngoại giao)28,2
18Công nghệ thông tin Global ICT (Đại học Bách khoa Hà Nội)28,16
19Giáo dục chính trị (Đại học Sư phạm Hà Nội)28,13
20Sư phạm Lịch sử (Đại học Vinh)28,12

Khoa học máy tính, Sư phạm Lịch sử dẫn đầu điểm chuẩn 2023

Theo đó, ngành khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội có đầu vào 29,42, soán ngôi đầu về điểm chuẩn của ngành Hàn quốc học, Quan hệ công chúng trong hai năm qua.

Ngoài Khoa học máy tính, đại học này còn 4 ngành khác có điểm chuẩn trên 28 gồm Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin Global ICT, An toàn không gian số – Cyber security (Chương trình tiên tiến). Trong đó, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo có đầu vào cao thứ hai cả nước với 28,8 điểm.

Tiếp theo, điểm chuẩn là ngành Quan hệ công chúng của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội với 28,78 điểm tại tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa).

TOP những ngành học có điểm chuẩn cao nhất cả nước năm 2023

Sư phạm Lịch sử cũng nằm trong top có điểm chuẩn cao ngất ngưởng khi có tới 4 trường lấy điểm chuẩn ngành này từ 28 trở lên, trong đó, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cao nhất với 28,58 điểm.

Lãnh đạo một trường khối xã hội ở phía bắc cho biết điểm chuẩn các ngành phụ thuộc vào nhiều yếu tố, gồm chỉ tiêu, số nguyện vọng, phổ điểm theo tổ hợp.

Năm nay, hơn 660.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với 3,4 triệu nguyện vọng. Ngay sau khi kết thúc thời gian nhập học, các trường chưa tuyển đủ được tuyển bổ sung đến tháng 12.