Chi tiết đăng ký thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM 2024

Kỳ thi đánh gia năng lực là gì?

1. Hình thức đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển

Để đăng ký dự thi và xét tuyển ĐGNL của ĐHQG-HCM, thí sinh đăng ký trực tuyến
tại trang thông tin điện tử của kỳ thi tại địa chỉ: http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.

Lệ phí:
– Đăng ký dự thi: 300.000đ/thí sinh.
*Lưu ý: Lệ phí thi đã đóng sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

Nộp lệ phí thi: Có 4 phương thức sau

– Phương thức 1: Thanh toán qua dịch vụ Ví Viettel Money (miễn phí dịch vụ).
– Phương thức 2: Thanh toán qua dịch vụ Ví điện tử FPTPay .
– Phương thức 3: Thanh toán qua dịch vụ Ví Momo.
– Phương thức 4: Thanh toán qua dịch vụ Ví Payoo

Thời gian nộp lệ phí thi:

– Đợt 1: Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 05/3/2024.
– Đợt 2: Từ ngày 16/4/2024 đến ngày 08/5/2024.

*Lưu ý: Để hồ sơ được xem là hợp lệ, thí sinh phải hoàn tất việc tạo tài khoản đăng ký dự
thi; đăng ký các thông tin cá nhân, thông tin liên lạc và lịch sử học tập THPT; đăng ký địa
điểm thi trước ngày 05/3/2024 (đối với kỳ thi đợt 1) và trước ngày 08/5/2024 (đối với
kỳ thi đợt 2).

2. Hướng dẫn đăng ký dự thi

2.1. Đăng ký thông tin (tạo tài khoản)

Bước 1: Thí sinh truy cập vào website http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.

Bước 2: Thí sinh nhấn nút “Đăng ký ngay”

Bước 3: Kích hoạt tài khoản.

Thí sinh kiểm tra email (Nếu không tìm thấy trong mục Hộp thư đến, thí sinh kiểm tra trong Hộp thư Spam).

Thí sinh bấm vào chữ “tại đây” để kích hoạt tài khoản. Trong trường hợp không thấy chữ “tại đây”, vui lòng nhấn “…” để thấy các dòng xổ xuống rồi nhấn “tại đây”.

Bước 4: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên trang thông tin điện tử của Kỳ thi ĐGNL ĐHQG-HCM

Nhập số CMND/CCCD và mật khẩu đã đăng ký và nhấn nút “Đăng nhập

Bước 5: Đọc kỹ nội dụng và xác nhận Thỏa thuận đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQGHCM. 

Bước 6: Đăng ký các thông tin cá nhân, thông tin liên lạc, lịch sử học tập THPT

Bước 7: Thay đổi thông tin đã đăng ký.

Nhấn nút “Chỉnh sửa thông tin” tại trang đăng ký để điều chỉnh thông tin cá nhân, thông tin liên lạc và lịch sử học tập THPT. Sau khi điều chỉnh, thí sinh lưu thông tin ở cuối trang và nhấn “Quay về trang đăng ký”

Để thay đổi mật khẩu, thí sinh sử dụng giao diện máy tính, nhấn vào phần họ tên của thí sinh → Nhấn “Thông tin tài khoản” → Nhấn “Thay đổi” ở dòng Mật khẩu đăng nhập → Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới → Nhấn nút “Xác nhận” → Nhấn nút “Quay về trang đăng ký”.

Trong trường hợp thí sinh quên mật khẩu, nhấn “Quên mật khẩu” ở trang đăng nhập rồi nhập số CMND/CCCD và email để nhận email xác nhận mật khẩu mới → Kiểm tra email xác nhận mật khẩu mới → Nhấn chữ “tại đây” để kích hoạt đường dẫn nhập mật khẩu mới → Nhập mật khẩu mới → Nhấn nút “Xác nhận” → Thực hiện đăng nhập lại bằng mật khẩu mới.

*Lưu ý:

– Sau thời gian quy định, thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã đăng ký. Các thông tin không chính xác ảnh hưởng đến việc tham gia dự thi hoặc ảnh hưởng đến kết quả thi, xét tuyển của thí sinh đều không được xử lý. Do vậy ngay khi được cấp tài khoản truy cập vào website: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/, thí sinh cần truy cập và kiểm tra để đảm bảo tính chính xác của các thông tin.

– Thí sinh có thể điều chỉnh thông tin cá nhân, thông tin liên lạc và lịch sử học tập THPT trong thời gian quy định từ ngày 22/01 – 04/3/2024 (đối với đợt 1) và từ ngày 16/4 – 07/5/2024 (đối với đợt 2).

2.2. Đăng ký địa điểm thi (Tạo hồ sơ) 

Bước 1: Nhấn nút “Tạo hồ sơ” để bắt đầu đăng ký mới địa điểm thi. Hệ thống sẽ bắt đầu xuất hiện mã hồ sơ từ sau bước này.

Bước 2. Nhấn nút “Đăng ký” ở phía dưới mã hồ sơ (gồm 09 ký tự) để chọn địa điểm thi

Bước 3. Lựa chọn và xác nhận địa điểm thi và Nhấn nút “Xác nhận”.

Thí sinh có thể tham khảo các tỉnh/thành phố tổ chức kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2023 tại đường dẫn: http://cete.vnuhcm.edu.vn/thi-danh-gia-nang-luc.html để lựa chọn địa điểm đăng ký dự thi. Thí sinh chọn địa điểm (tỉnh/thành phố) để đăng ký dự thi:

Thí sinh nhấn nút “Xác nhận” 

Lưu ý: Nếu thí sinh muốn đổi nơi dự thi thì cần nhấn Nhấn nút “Sửa hồ sơ” và Chọn địa điểm dự thi mới và nhấn nút “Xác nhận”. Thời gian sửa hồ sơ theo quy định từ ngày 22/01 – 04/3/2024 (đối với đợt 1) và 16/4 – 07/5/2024 (đối với đợt 2).

2.3. Thanh toán lệ phí thi

Bước 1: Nhấn nút “Thanh toán

Bước 2: Chọn phương thức thanh toán. Thí sinh kiểm tra kỹ thông tin dự thi, nhấn nút “Nhấn chọn phương thức

Thí sinh chọn 1 trong 4 phương thức đóng lệ phí tại cửa số phương thức thanh toán:

 • Thanh toán qua dịch vụ Ví Viettel Money (miễn phí dịch vụ).
 • Thanh toán qua dịch vụ Ví điện tử FPTPay.
 • Thanh toán qua dịch vụ Ví
 • Thanh toán qua dịch vụ Ví Payoo (Đại lý Payoo).

Bước 3. Kiểm tra thông tin thanh toán và nhấn nút “Xác nhận

Bước 4: Thực hiện thanh toán theo hình thức thanh toán đã chọn

Trường hợp thí sinh muốn thay đổi ví thanh toán điện tử khác. Nhấn nút “Thanh toán” Và Nhấn nút “Nhấn đổi phương thức”. Chọn Phương thức thanh toán qua ví khác và nhấn nút “Xác nhận

2.4. Hướng dẫn thực hiện thanh toán

Thí sinh xem hướng dẫn thực hiện thanh toán từng phương thức chi tiết dưới đây:

– Phương thức 1: Thanh toán qua dịch vụ Ví Viettel Money (miễn phí dịch vụ)
– Phương thức 2: Thanh toán qua dịch vụ Ví điện tử FPTPay 
– Phương thức 3: Thanh toán qua dịch vụ Ví Momo 
– Phương thức 4: Thanh toán qua dịch vụ Ví Payoo 

2.5. Kiểm tra tình trạng hồ sơ

– Tình trạng hồ sơ “Đã xác nhận thanh toán”

Thí sinh Nhấn nút “Thanh toán” và Xem tình trạng hồ sơ

– Tình trạng hồ sơ “Chưa xác nhận thanh toán”

Trường hợp thí sinh đã đóng lệ phí qua ví điện tử mà tình trạng hồ sơ vẫn hiển thị thông tin “Chưa thanh toán”, thí sinh cần liên hệ các số hotline hoặc email về thinangluc@vnuhcm.edu.vn để được hướng dẫn.

*Lưu ý: Hồ sơ chỉ được xem là hợp lệ nếu thí sinh thực hiện đầy đủ các bước và hoàn tất việc xác nhận “Đã thanh toán” trên trang thông tin điện tử trước ngày 05/3/2024 (đối với đợt 1) và ngày 08/5/2024 (đối với đợt 2).

3. Đăng ký xét tuyển

3.1 Đăng ký danh sách nguyện vọng

Bước 1. Nhấn “Tạo hồ sơ” (Trường hợp đã đăng ký, muốn cập nhật hoặc thêm NVXT thì nhấn Nhấn nút “Sửa hồ sơ”) để bắt đầu đăng ký danh sách nguyện vọng. Sau đó, nhấn “Thêm nguyện vọng” để bắt đầu lựa chọn nguyện vọng.

Màn hình cửa sổ chọn Ngành/Nhóm ngành/Chương trình theo Trường/Khoa/Phân hiệu (đơn vị). Thí sinh chọn từng nguyện vọng xét tuyển theo từng Trường/Khoa/Phân hiệu, nhấn nút “Thêm nguyện vọng”.

Thí sinh có thể tham khảo danh mục các Ngành/Nhóm ngành/Chương trình của các đơn vị tham gia Hệ thống đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi ĐGNL tại ĐHQG-HCM năm 2023.

Lưu ý:

 • – Mỗi thí sinh được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng vào các Trường/Khoa/Phân hiệu của ĐHQG-HCM và các Trường ĐH, CĐ ngoài ĐHQG-HCM (gọi tắt là đơn vị). Các nguyện vọng này phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

Sau khi lựa chọn xong danh sách nguyện vọng, nhấn “Đóng lại”.

Bước 2. Trường hợp muốn thêm nguyện vọng, thí sinh nhấn nút “Thêm nguyện vọng”.

3.2 Thanh toán lệ phí

a) Thực hiện thanh toán

Bước 1. Nhấn nút “Thanh toán

Bước 2. Nhấn nút “Nhấn chọn phương thức

Bước 3. Lựa chọn phương thức thanh toán lệ phí

Thí sinh chọn một trong bốn phương thức thanh toán qua ví điện tử sau để nhận thông tin thanh toán:

 • – Phương thức 1: Thanh toán qua dịch vụ Ví Viettel Money (miễn phí dịch vụ).
 • – Phương thức 2: Thanh toán qua dịch vụ Ví điện tử Foxpay .
 • – Phương thức 3: Thanh toán qua dịch vụ Ví
 • – Phương thức 4: Thanh toán qua dịch vụ Ví Payoo (Đại lý Payoo).

Bước 4. Kiểm tra thông tin thanh toán và nhấn nút “Xác nhận

Bước 5. Thực hiện thanh toán theo hình thức thanh toán đã chọn (xem chi tiết cách thức thanh toán tại Phần 3).

b) Thay đổi phương thức thanh toán (trường hợp thí sinh muốn thay đổi ví thanh toán điện tử khác)

Bước 1. Nhấn nút “Thanh toán”,

Bước 2: Nhấn nút “Nhấn đổi phương thức

Bước 3. Chọn Phương thức thanh toán qua ví khác, nhấn nút “Xác nhận

Bước 4. Thực hiện thanh toán theo hình thức thanh toán đã chọn (xem chi tiết cách thức thanh toán tại phần 2.4).

Lưu ý: Trường hợp thí sinh muốn đăng ký lại hoặc thêm nguyện vọng thì cần hủy phiếu thanh toán cũ bên nút Thanh toán, sau đó quay lại nhấn “Thêm nguyện vọng”.

3.3 Kiểm tra tình trạng hồ sơ

a) Tình trạng hồ sơ “Đã xác nhận thanh toán”

Nhấn nút “Thanh toán”, Xem tình trạng hồ sơ

b) Tình trạng hồ sơ “Chưa xác nhận thanh toán”

Trường hợp thí sinh đã đóng lệ phí qua ví điện tử mà tình trạng hồ sơ vẫn hiển thị thông tin “Chưa thanh toán”, thí sinh cần liên hệ các số hotline hoặc email về thinangluc@vnuhcm.edu.vn để được hướng dẫn (hình 3.2).

Lưu ý:

 • – Thí sinh cần kiểm tra kỹ các thông tin thanh toán trước khi thực hiện thanh toán. Lệ phí thanh toán đã bao gồm phí dịch vụ của các ví thanh toán điện tử.
 • – Để hồ sơ được xem là hợp lệ, thí sinh cần làm đầy đủ các bước theo hướng dẫn và việc xác nhận “Đã thanh toán” trên trang thông tin điện tử cần được hoàn tất trước ngày 29/4/2023.
 • – Lệ phí đã đóng sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

3.4 Hướng dẫn in phiếu đăng ký xét tuyển

Bước 1. Sau khi hoàn tất đăng ký nguyện vọng xét tuyển tại Phần 2 của tài liệu này, thí sinh chọn nút “Hồ sơ xét tuyển

Bước 2. Chọn nút “In phiếu”  In phiếu, ký và ghi rõ họ tên trên phiếu

Bước 3. Cập nhật ảnh phiếu Đăng ký xét tuyển lên hệ thống tại nút Hình trang 1 và Hình trang 2

Lưu ý:

 • – Nếu các nếu các nguyện vọng chỉ trong 1 trang chỉ cần cập nhật trên Hình trang
 • – Thí sinh không cần nộp hồ sơ giấy (Phiếu đăng ký xét tuyển) mà chỉ cần cập nhật hình Phiếuđăng ký xét tuyển (đã ký tên) lên hệ thống và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản mềm phiếutrên hệ thống. Thí sinh phải cập nhật phiếu đăng ký lên hệ thống sau mỗi lần điều chỉnh.
 • – Phiếu đăng ký xét tuyển bản gốc (bản giấy có ký tên) sẽ được nộp khi thí sinh trúng tuyển và làm thủ tục nhập học tại đơn vị của ĐHQG-HCM mà thí sinh trúng tuyển.
 • – Nếu thí sinh không cập nhật hình ảnh Phiếu đăng ký xét tuyển (đã ký tên) lên hệ thống thì xemnhư hồ sơ không hợp lệ và không đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào các đơn vị có xét tuyển bằng kết quả kỳ thi ĐGNL năm 2023 của ĐHQG-HCM.

Hy vọng rằng với những Hướng dẫn cách đăng ký thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM sẽ giúp các sĩ tử có một khởi đầu thuận lợi trong kỳ thi này.