Điểm Chuẩn Các Trường Công An 2023: Có Gì Khác So Với 2022

Cách Tính Điểm Chuẩn Vào Các Trường Công An

Cách tính điểm chuẩn vào các trường Công an như sau:

Điểm xét tuyển = (M1 + M2 + M3) x 2/5 + BTBCA x 3/5 + ĐC

Trong đó:

 • M1, M2, M3 là điểm của 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường Công an
 • BTBCA là điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an
 • ĐC là điểm cộng (nếu có)

Như vậy, điểm xét tuyển vào các trường Công an được tính dựa trên 2 yếu tố chính là điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Điểm thi tốt nghiệp THPT được tính theo thang điểm 100. Điểm của từng môn thi được quy đổi về thang điểm 30.

Điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an được quy về thang điểm 30.

Điểm cộng được quy định theo từng trường, ngành học cụ thể.

Ví dụ

Một thí sinh dự thi tổ hợp môn A00 (Toán, Lý, Hóa) có điểm thi tốt nghiệp THPT là 8,5 điểm môn Toán, 8,0 điểm môn Lý và 8,5 điểm môn Hóa. Thí sinh này cũng đạt 28,0 điểm trong bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Từ công thức tính điểm xét tuyển, ta có:

Điểm xét tuyển = (8,5 + 8,0 + 8,5) x 2/5 + 28,0 x 3/5 = 24,7

Như vậy, thí sinh này có thể trúng tuyển vào các ngành có điểm chuẩn thấp hơn hoặc bằng 24,7 điểm.

Điểm Chuẩn Các Trường Công An Năm 2023

NgànhKhu vực 1Khu vực 2Khu vực 3
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước29,94 (Nữ)23,41 (Nữ)22,01 (Nữ)
Nghiệp vụ Cảnh sát24,23 (Nữ)21,29 (Nữ)20,04 (Nữ)
Nghiệp vụ An ninh24,19 (Nữ)21,25 (Nữ)19,99 (Nữ)
Nghiệp vụ An ninh (Ngành Y khoa)17,61 (Nữ)15,21 (Nữ)14,01 (Nữ)
Nghiệp vụ An ninh (Ngành Ngôn ngữ Anh)17,61 (Nữ)15,21 (Nữ)14,01 (Nữ)
Nghiệp vụ An ninh (Ngành Luật)17,61 (Nữ)15,21 (Nữ)14,01 (Nữ)

So Sánh Điểm Chuẩn Năm 2023 Với Năm 2022

Nhìn chung, điểm chuẩn các trường Công an năm 2023 có sự biến động ở cả 2 chiều: tăng và giảm.

Tăng:

 • Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước của Học viện Chính trị Công an nhân dân tăng 2,3 điểm đối với nữ và 2,4 điểm đối với nam.
 • Ngành Nghiệp vụ Cảnh sát của Học viện Cảnh sát nhân dân tăng 1,0 điểm đối với nữ và 1,1 điểm đối với nam.
 • Ngành Nghiệp vụ An ninh của Học viện An ninh nhân dân tăng 0,9 điểm đối với nữ và 1,0 điểm đối với nam.

Giảm:

 • Ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học An ninh nhân dân giảm 0,2 điểm đối với nữ và 0,3 điểm đối với nam.
 • Ngành Luật của Trường Đại học An ninh nhân dân giảm 0,1 điểm đối với nữ và 0,2 điểm đối với nam.

Lý Giải Sự Biến Động Của Điểm Chuẩn

Sự biến động của điểm chuẩn vào các trường Công an năm 2023 có thể được lý giải bởi một số nguyên nhân sau:

Tình hình thi cử:

Mức độ phân hóa của đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cao hơn năm 2022. Điều này dẫn đến số lượng thí sinh có điểm cao tăng lên, tạo áp lực cạnh tranh cho các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường Công an.

Số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tăng mạnh. Điều này cũng góp phần làm tăng điểm chuẩn các trường Công an.

Nhu cầu tuyển dụng: 

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy của Bộ Công an năm 2023 giảm so với năm 2022. Điều này dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt hơn giữa các thí sinh, khiến điểm chuẩn các ngành có nhu cầu tuyển dụng cao tăng lên.

Nhu cầu tuyển dụng cao đẳng chính quy của Bộ Công an năm 2023 tăng so với năm 2022. Điều này khiến điểm chuẩn các ngành đào tạo cao đẳng chính quy của các trường Công an giảm xuống.

Ngoài ra, một số yếu tố khác cũng có thể tác động đến sự biến động của điểm chuẩn, chẳng hạn như:

 • Sự thay đổi về phương thức xét tuyển của các trường Công an.
 • Sự quan tâm của thí sinh đối với các ngành đào tạo của các trường Công an.

Dự đoán điểm chuẩn năm 2024

Dựa trên những nguyên nhân nêu trên, dự đoán điểm chuẩn các trường công an năm 2024 sẽ tiếp tục giảm ở một số ngành, đặc biệt là các ngành đào tạo về y khoa. Tuy nhiên, điểm chuẩn của các ngành đào tạo khác vẫn có thể giữ ổn định hoặc tăng nhẹ.

Cụ thể, dự đoán điểm chuẩn của một số ngành đào tạo tại Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2024 như sau:

 • Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước: 25.5 điểm
 • Ngành Luật: 24.5 điểm
 • Ngành Điều tra khoa học: 24.0 điểm
 • Ngành An ninh nhân dân: 23.5 điểm
 • Ngành Y học dự phòng: 22.5 điểm

Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các trường công an cần chú ý theo dõi thông tin tuyển sinh của các trường để có kế hoạch ôn tập và đăng ký nguyện vọng hợp lý.