Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy công bố điểm sàn xét tuyển

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy công bố điểm sàn xét tuyển

Căn cứ Công văn số 2361/X02-P2 ngày 29/07/2022 của Cục Đào tạo về việc công bố kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ đại học, trung cấp CAND năm 2022, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào như sau.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới năm 2022

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới vào Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy là 70 điểm gồm tổng điểm thi 03 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Đại học PCCC (theo thang điểm 100) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an (theo thang điểm 100), không có điểm liệt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an với công thức tính như sau:

Ngưỡng đảm bảo = (M1+M2+M3)*10/3 + BTBCA, trong đó:

– M1, M2, M3: Điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Đại học PCCC;

– BTBCA: Điểm bài thi Bộ Công an được tính theo thang điểm 100 (gồm: phần trắc nghiệm và phần tự luận. Trong đó, điểm phần trắc nghiệm tối đa là 60 điểm; điểm phần tự luận được quy đổi từ thang điểm 10 sang thang điểm 100, tối đa điểm tự luận là 40 điểm).

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với tuyển sinh đào tạo trình độ trung cấp chính quy tuyển mới năm 2022

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với tuyển sinh đào tạo trình độ trung cấp chính quy tuyển mới vào Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy là 50 điểm (theo thang điểm 100) tương ứng 15 điểm (theo thang điểm 30) gồm tổng điểm thi 03 môn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Đại học PCCC, không có điểm liệt theo quy định của Bộ Giáo dục vào đào tạo.

Xem thêm:

Điểm sàn ĐH Ngoại Thương 2022 từ 20 điểm

Điểm sàn xét tuyển trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Điểm sàn khối ngành y dược được giữ ổn định

Điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội 2022