Điểm sàn nhóm ngành đào tạo giáo viên

Bộ GD&ĐT ban hành quyết định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2023 đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng.

Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh nhóm ngành này đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi, về cơ bản giữ ổn định như năm 2022.

Cụ thể: Đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học từ 19 điểm. Riêng ngành sư phạm giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật điểm sàn là 18 điểm (đối với 3 môn văn hóa); các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ngành sư phạm mầm non trình độ cao đẳng là 17 điểm (đối với 3 môn văn hóa); các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định.

Bộ GD&ĐT yêu cầu: Các cơ sở (đại học, học viện, trường đại học) đào tạo các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học và các cơ sở đào tạo giáo viên (trình độ cao đẳng, đại học) tổ chức xét tuyển các thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 theo quy định hiện hành.

Năm ngoái, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành Sư phạm trình độ đại học là: 19 điểm; các ngành Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật: 18 điểm; ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng là: 17 điểm. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên năm nay ổn định năm trước.