Điểm sàn xét tuyển Học viện Tòa án năm 2023: 19 điểm cho các khối thi

Học viện Tòa án (HTA) là cơ sở giáo dục đại học công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Tòa án trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, hoạt động theo Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và Điều lệ trường đại học.

Hội đồng tuyển sinh Học viện Tòa án thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học (điểm sàn) theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyểnBên cạnh đó, Học viện Tòa án chỉ nhận xét tuyển những thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển 1 hoặc/và 2 vào học viện. Do vậy, thí sinh nào không đăng ký đúng, hoặc đăng ký nhiều hơn 2 nguyện vọng, hoặc có 1 nguyện vọng đăng ký không thuộc nguyện vọng 1 hoặc 2… thì phải điều chỉnh lại nguyện vọng cho đúng. Nếu không điều chỉnh được coi là hồ sơ không hợp lệ và không được xét tuyển cho các tổ hợp: A00; A01; C00; D01 là 19 điểm (chỉ tính điểm thi).

Học viện Tòa án lưu ý đối với thí sinh khi đăng ký xét tuyển:

Thí sinh không tham gia sơ tuyển hoặc đã tham gia sơ tuyển nhưng không đạt sơ tuyển thì không đủ điều kiện xét tuyển vào Học viện Tòa án.

Khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào ngành Luật của Học viện Tòa án trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống sẽ mặc định có 02 phương thức tuyển sinh là xét học bạ và xét điểm thi THPT; mỗi phương thức sẽ có 04 tổ hợp xét tuyển.

Bên cạnh đó, Học viện Tòa án chỉ nhận xét tuyển những thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển 1 hoặc/và 2 vào học viện. Do vậy, thí sinh nào không đăng ký đúng, hoặc đăng ký nhiều hơn 2 nguyện vọng, hoặc có 1 nguyện vọng đăng ký không thuộc nguyện vọng 1 hoặc 2… thì phải điều chỉnh lại nguyện vọng cho đúng. Nếu không điều chỉnh được coi là hồ sơ không hợp lệ và không được xét tuyển.

Năm 2021, điểm chuẩn của Học viện Tòa án dao động từ 23,2 đến 28,25 điểm tùy từng tổ hợp, đối tượng và khu vực xét tuyển.

Thí sinh phải đủ điều kiện được xét, công nhận tốt nghiệp THPT hoặc đã tốt nghiệp THPT.

Thí sinh phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Học viện Tòa án trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với phương thức xét học bạ ngoài việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GDĐT thí sinh cần nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển về Học viện Toà án theo thông báo số 174/TB-HVTA ngày 2.6.2023) và nộp lệ phí xét tuyển theo quy định.